Znakovlje postrojbi 128.br HV “Sveti Vid” Rijeka

Molimo sve pripadnike 128.br HV koji kod sebe imaju znakovlje brigade da kontaktiraju Udrugu. U pripremi je izrada knjige koja obuhvaća svo znakovlje HV iz doba Domovinskog rata a Udruga 128.br HV Sv.Vid ima namjeru i u prostorijama formirati pano sa svim znakovljem brigade.

POGLEDAJTE KAKO JE IZGLEDALO ZNAKOVLJE RIJEČKIH BRIGADA /LOKALPATRIOTI RIJEKA/