POVIJESNICA 128.br HV "Sveti Vid" Rijeka

Grb 128.br HV “Sveti Vid” Rijeka

U skladu sa procjenom da će se unutarnji odnosi u zemlji I dalje zaoštravati a oružani sukobi koji bijesne oko Vukovara i u Krajini mogli bi se lako prenijeti I na Rijeku Krizni štab Zajednice općina Rijeka donosi odluku o mobiliziranju teritorijalnih snaga. Tijekom Kolovoza 1991.godine oformljeno je Zapovjedništvo nove teritorijalne brigade a u rujnu iste godine, u naselju “Lovorka Kukanić” izvršeno je smotriranje pričuvnika što je ujedno bila I jasna poruka da su građani spremni svoj grad I Domovinu braniti oružjem.

Tijek mobilizacije brigade:

Početkom listopada, točnije 03.Listopada 1991. godine mobilizira se 3. bojna teritorijalne brigade grada Rijeka i upućuje na Platak sa zadaćom obučavanja I pripreme snaga za borbena djelovanja I da bude u spremnosti izvršiti sprečavanja spajanje garizona JNA iz Klane, Delnica I Rijeke. Trajanje zadaće bilo je deset dana. Za 3.bojnom slijedi 1.,2. I 4.bojna sa istovjetnim zadaćama.

Lički Ribnik krajem 1991.godine

Oružana agresija na Republiku Hrvatsku dobija na zamahu I MORH 22.listopada 191.godine među ostalim mjerama na ustrojavanju I poboljšanju bojeve spremnosti OS, donosi Odluku o preimenovanju Teritorijalne brigade Rijeka u 128.br ZNG-a, I taj se datu obilježava kao Dan 128.br HV “Sv.Vid”.
Tijekom listopada I studenog 1991.godine brigada se obučava I nastavlja borbene aktivnosti kao što su blokada vojarne na Trsatu, Kozali I Dragi i sudjelovanje u osiguranju mirnog napuštanja Rijeke od strane JNA .

Odlazak na ličko ratište:

Gospić krajem 1991.godine

Početkom 3.listopada 1991.godine 128.brigada HV se prema odluci Vrhovnog Zapovjednika OSRH razmješta u šire područje Gospića I Perišića sa općom zadaćom uspostave crte obrane I sprečavanja prodora neprijatelja prema Karlobagu, Gospiću I Otočcu.
U skladu sa tom Odlukom a po izvršenju hodnje smjerom Rijeka-Senj-Karlobag-Gospić 128. Br HV posjeda položaje kako slijedi:

  • 3/128. Se pretpodređuje 118.br ZNG I raspoređuje se na crti: Lički Novi- Divoselo- Jasikovac – Ornice – Lički Ribnik – Bilajska kosa.
  • 1/128. Nakon hodnje 05.10.19911.g. raspoređuje se I ojačava borbeni poredak Perušićke bojne 118.brigade radi ojačanja obrane grada Perušića.
  • 2/128. Raspoređuje se početno u Đački Dom u Gospiću gdje dobiva zadaću da izdvoji dio snaga za obranu sela Čanak. U tu svrhu 09.12.91. izdvaja jednu satniju I u kasnim popodnevnim satima raspoređuje se u obrani s.Čanak. slijedećeg dana, 10.12.91. godine jake paravojne snage neprijatelja napadaju selo Čanak. U žestokoj borbi u okruženju gine pet pripadnika 2/128. a više biva ranjeno I zatobljeno te kasnije Zatočeno u Kninu. Ostaci satnije se izvlače I šalju u Rijeku. 2/128 se rasforira a njen sastav se raspoređuje: Jedna satnija i prateći vod 2. bojne ulaze u sastav 1. bojne, a jedna satnija i MB vod u sastav 3. bojne 128. br ZNG-e.
  • 4/128. koja krajem prosinca 91. stiže u područje na ličko ratište, u tijeku rasporeda po crti bojišnice biva napadnuta I u topničkom napadu 24. Prosinca na grad Gospić trpi gubitke I pogiba joj četiti pripadnika u Đačkom domu u Gospiću. Četvrta bojna se poslije ovog izvlači u Rijeku gdje se od njenog sastava I sastava jedne satnije stare 2.bojne oformljava nova 2/128 koja se nakon izvršene doobuke ponovno šalje na ličko ratište, u u šire područje Perušića, s.Kvarte gdje se raspoređuje na crti bojišnice.
Spomenik palim braniteljima u Čanku. Autor Željko Matković, pripadnik 1.bojne 128.br HV
Na položaju 1991.

Tijekom borbenih djelovanja 1991/1992.g. 128.br ZNG-e ima 19 poginulih pripadnika na prvoj crti bojišnice. Unatoć gubicima 128. br ZNG-e svoje zadaće cjelosti ispunjava, te na crti bojišnice dočekuje međunarodno priznanje RH. Dana 17.srpnja se 128.br.HV izvlači u Rijeku I demobilizira I prelazi u pričuvu, sukladno Zapovjedima GS OSRH I OZ Rijeka.
Tijekom 1993. i 1994. g. 128.br HV- Sv.Vid izvršava zadaće uglavnom po dijelovima u organizaciji obrane istočno od Gospić-a.

Početkom 1995.g. 128.br HV-Sv.Vid nalazise na bojišnici istočno od grada Gaspić-a sa ojačanom 2. Bojnom koja tijekom akcije “Bljesak-95” posjeda položaje u Medačkom džepu koje je HV napustila prema međunarodnom dogovoru a sa zadaćom vezivanja neprijateljskih snaga I sprečavana slanja dijela snaga u Zapadnu Slavoniju.
Tijekom Lipnja i Srpnja na crtu bojišnice izlaze 1. i 3. bojna u kompletnim sastavima, 2. bojna stavlja se u pričuvu od početka Lipnja sve do 02. Kolovoza 1995.g.
Početkom Srpnja 1995.g. brigada se izmješta na crtu bojišnice Stipanov grič – Perušić.Intezivno se vrši napadna obuka i određuju detaljne zadaće. Mobilizacijom 2. bojne nadnevka 02. Kolovoza1995.g.pripreme se inteziviraju, jasno je da predstoji velika akcija konačnog oslobađanja teritorija RH.

Postavljanje barjaka 128.br HV na Zapovjedno mjesto brigade poslije ulaska u Korenicu.

U operaciji “Oluja” Brigada dobiva zadaću za napad smjerom s.Ramljani – S.Trnavac – S- Homoljac – grad Korenica. Napadna djelovanja otpočinju u zoru 04.Kolovza 1995.g jakim topničkom pripremom, a pješački napad otpočinje u 05,00 sati na smjeru s.Ramljani-s.MašićaBudžak-s.Trnavac-s.Homoljac- s.Vrelo – g.Korenica.Do ranih popodnevnih sati oslobođena su sva sela na smjeru djelovanja a grad Korenica oslobođen je 06. Kolovoza 1995. godine. Postrojba prikuplja i pregupirava snage za daljnje napredovanje, istovremeno je 2. bojna demobilizirana. Sredinom Kolovoza 1995.g. snage 3. bojne 128. br HV – Sv.Vid izbijaju na rijekuUna i posjedaju crtu obrane državne granice Plješivica-s.Nebljusi-Donji Lapac. 1. pješačka bojna sukladno zapovjedi ZP Gospić koncem Kolovoza 1995.g. zajedno sa Zapovjedništvom vrši hodnju smjeromKorenica – Bruvno-D.Lapac – Srb -Lička Kaldrma – Drvar i raspoređuje se na c/b u širem predjelu naselja Oštrelj.

128.br HV- Sv.Vid se u Prosincu 1995.g. demobilizira i prelazi u pričuvu.

[sliders_pack id=”569″]Tijekom Domovinskog rata 1991-1995.g. poginulo je 26 pripadnika postrojbe na prvoj crti bojišnice te oko 200 ranjenih i oboljelih pripadnika od čega oko 120 pripadnika sa trajnim posljedicima.
Ukupno je kroz postrojbu bilo angažirano oko 9000 Riječana koji su dali nemjerljiv doprinos obrani i oslobađanju okupiranih dijelova RH.

KONTAKT:
Pomerio 26, 51 000 Rijeka
udruga128brhv@gmail.com
099 8851130
administrator web stranice: stane.linic@gmail.com

Copyright@Udruga128.br HV "Sveti Vid"- Rijeka