Udruga ratnih veterana
128.br HV "Sveti Vid "
Rijeka

Najovije

  • Adresa: Pomerio 26, 51 000 Rijeka
  • Mob: 099 885 1130
  • E-mail: udruga128brhv@gmail.com
SVE OBJAVE

KONTAKT:
Pomerio 26, 51 000 Rijeka
udruga128brhv@gmail.com
099 8851130
administrator web stranice: stane.linic@gmail.com

Copyright@Udruga128.br HV "Sveti Vid"- Rijeka