Prijem predstavnika 128. brigade HV „Sveti Vid“ povodom 28. godišnjice osnutka

AKTIVNOSTI UDRUGE OBLJETNICE

Povodom obilježavanja 28. godišnjice osnutka 128. brigade HV „Sveti Vid“, predsjednik Županijske skupštine Erik Fabijanić sa suradnicima i zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke Nikola Ivaniš primili su predstavnike Udruge 128. brigade HV „Sveti Vid“.

Tom prigodom predsjednik Županijske skupštine Erik Fabijanić zahvalio se na doprinosu 128. Brigade u Domovinskom ratu te je čestitao 28. obljetnicu rekavši kako će Županija i dalje pomagati u realizaciji programa brigade.

Zamjenik gradonačelnika Grada Rijeke Nikola Ivaniš rekao  je kako su mnogi građani Republike Hrvatske na razne načine dali doprinos u stvaranju Republike Hrvatske istaknuvši kako pri tome posebna zahvala ide onima koji su dali  kroz ratne postrojbe, braneći i oslobađajući Republiku Hrvatsku. Predstavnici 128 brigade zahvalili su se na redovitoj pomoći Primorsko-goranske županije i Grada Rijeke .Predsjednik Udruge Ivan Lerga i Joko Đipalo koji su u kratko opisali ratni put 128. brigade zaključivši kako je 128. Brigada ponosno sudjelovala u povijesnom cilju stvaranja neovisne Republike Hrvatske. „Ratni put 128. Brigade, bio je trnovit ali slavan“, zaključio je Đipalo.

22. listopada 1991. godine osnovana je 128. brigada Hrvatske vojske, jedina brigada na području RH koju su u potpunosti činili pripadnici teritorijalne obrane. Nakon izvršenja zadaća na području Rijeke, prebačena je na područje Like gdje je branila hrvatski teritorij. Također je sudjelovala u vojno-redarstvenoj operaciji Oluja te dala značajan doprinos u konačnom oslobođenju našeg teritorija. Kroz brigadu je prošlo 7500 ljudi s područja Rijeke i iz okolnih općina i gradova.

2017. godine Udruga je izdala Monografiju koja opisuje sve najvažnije događaje iz djelovanja brigade, od njezina osnutka i prvog postrojavanja na prostorima današnjeg centra „Lovorka Kukanić“ do posljednjeg dana na ratištima u Bosni. Rad na pripremi izdanja trajao je četiri godine,a fotografije su slikali sami vojnici. Autor koncepta i urednik monografije je riječki fotograf i publicist Petar Trinajstić.

U ime Udruge 128. brigade primanju su prisustvovali predsjednik Udruge Ivan Lerga te članovi Joko Đipalo, Herman Sušnik, Walter Cvjetan, Drača Milorad, Darko Troskot, Stevo Kabić te Ivica Jakšić.