128.brigada HV u Korenici ovih dana 1995.godine

OLUJA

U operaciji “Oluja” 128.brigada HV "SVETI VID" Rijeka dobiva zadaću za napad smjerom s.Ramljani – S.Trnavac – S- Homoljac – grad Korenica. Napadna djelovanja otpočinju u zoru 04.Kolovza 1995.g jakim topničkom pripremom, a pješački napad otpočinje u 05,00 sati na smjeru s.Ramljani - s.MašićaBudžak - s.Trnavac - s.Homoljac -  s.Vrelo – g.Korenica. Do ranih popodnevnih sati oslobođena su sva sela na smjeru djelovanja a grad Korenica oslobođen je 06. Kolovoza 1995. godine. Postrojba prikuplja i pregupirava snage za daljnje napredovanje, istovremeno je 2. bojna demobilizirana. Sredinom Kolovoza 1995.g. snage 3. bojne 128. br HV – Sv.Vid izbijaju na rijeku Una i posjedaju crtu obrane državne granice Plješivica-s.Nebljusi-Donji Lapac a 1. pješačka bojna sukladno zapovjedi ZP Gospić koncem kolovoza 1995.g. zajedno sa Zapovjedništvom vrši hodnju smjerom Korenica – Bruvno-D.Lapac – Srb -Lička Kaldrma – Drvar i raspoređuje se na c/b u širem predjelu prijevoja Oštrelj.