FOTOMONOGRAFIJA 128.br HV U ZAPOVJEDNIŠTVU NATO-a

FOTOMONOGRAFIJA

U Briselu, u novoj zgradi Zapovjedništva NATO-a , u vremenu od 30.siječnja do 01. Veljače, održan je tradicionalni zimski kongres CIOR-a (CONFEDERATION INTERALLIEE DES OFFICRIERS DE RESERVE). Delegacija HČZ-ZU bila je u sastavu: umirovljeni brigadir Stanislav Linić, voditelj i umirovljeni brigadir Neven Cugelj, član.

Zimski kongres CIOR-a je na samom početku pozdravio  general pukovnik Olivier RITTIMANN, zamjenik načelnika stožera Vojnog zapovjedništva NATO-a u Europi.

Pored uobičajenih organizacijskih pitanja vezanih za aktivnosti CIOR-a tijekom godine sa Povjerenstvom nacionalnih pričuvnih snaga (NATIONAL RESERVE FORCES COMMITTEE) potpisan je i Ugovor o suradnji i zajedničkom djelovanju između ove dvije organizacije. Tijekom sastanka brigadir Stanislav Linić, predsjednik HČZ Primorja ujedno i član Udruge 128.br HV “Sveti VId” Rijeka i UHBDR KASTAV predao je predsjedniku Slovenske delegacije gospodinu Rajku Najzeru, zastavicu UHBDR KASTAV i Fotomonografiju 128.brigade HV.