128.br HV u “Oluji”

OLUJA POVIJEST 128.br HV "Sveti Vid"

4.kolovoz

5.kolovoz

6.kolovoz

7.kolovoz

8.kolovoz

Posjet Načelnika GS OS RH generala Bobetka zapovjedništvu 128.br HV

Smotra 1. i 2.pješačke bojne u Vrelu, Korenica