Hrvatski sabor izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji

Izmjene i dopune Zakona Ministarstvo je iniciralo prateći promjene u populaciji s ciljem poboljšanja materijalnih i radnih prava te poboljšanja skrbi za hrvatske branitelje starije dobi

Hrvatski sabor je 15.prosinca 2023.godine, s 94 glasa „za“, izglasao Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji koji stupa na snagu 1. siječnja 2024. godine.

Ustanove za trajni smještaj

Izmjenama zakona predviđa se osnivanje posebne ustanove za hrvatske branitelje kojima je potrebna institucionalna pomoć u obliku smještaja trajnije naravi, bilo zbog socioekonomskog stanja ili potrebe pomoći oko obavljanja svakodnevnih aktivnosti.

Među najvećim izazovima s kojima se susreće Ministarstvo je starenje braniteljske populacije, porast njihovih zdravstvenih problema te samačka domaćinstva u kojima se nema tko brinuti o hrvatskim braniteljima.

Stoga će se s ciljem pomoći hrvatskim braniteljima koji nemaju osiguran smještaj ili se zbog svog zdravstvenog ili materijalnog stanja ne mogu sami brinuti o sebi, niti imaju članove obitelji koji im mogu pomoći u tome, osnovati ustanove koje će pružati usluge dugotrajnijeg smještaja.

Veće invalidnine za HRVI nakon više od 20 godina i povećanje naknade za nezaposlene

U okviru materijalnih prava hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji uvodi se novi model usklađivanja naknada koje primaju korisnici.

Iznos osobne invalidnine, posebnog doplatka, doplatka za njegu i pomoć druge osobe, ortopedskog doplatka, obiteljske invalidnine, povećane i uvećane obiteljske invalidnine, novčane naknade u iznosu obiteljske invalidnine, novčane naknade u iznosu povećane i uvećane obiteljske invalidnine,
naknade za njegovatelja i naknade za nezaposlene hrvatske branitelje iz Domovinskog rata svake godine će se određivati prema osnovici koju odredi Vlada odlukom.
 
Mirovinska prava i veće mogućnosti rada uz zadržavanje mirovine

Što se tiče mogućnosti rada umirovljenih hrvatskih branitelja, u zakon su ugrađena nova prava usklađena s općim propisom o mirovinskom osiguranju.

Radi se o usklađivanju kojim se omogućuje da hrvatski branitelji mogu primati puni iznos najniže mirovine određene Zakonom o hrvatskim braniteljima, ako im je on povoljniji od njihove starosne mirovine, i biti zaposleni do polovice radnog vremena.

Također, ovim Zakonom omogućuje se primateljima obiteljske mirovine rad do polovice radnog vremena uz primanje punog iznosa mirovine.

I korisnici invalidske mirovine, kojima je utvrđen djelomičan gubitak radne sposobnosti prouzročen sudjelovanjem u ratu, imat će pravo na mirovinu za vrijeme zaposlenja do pola radnog vremena.

Izmjenama zakoa, udovice umrlih hrvatskih branitelja mogu ostvariti obiteljsku mirovinu kad napune 50 godina bez obzira koliko godina su imale u trenutku smrti hrvatskog branitelja.

Proširenja prava za HVO invalidske mirovine

Izmjenama i dopunama Zakona daje se mogućnost ostvarivanja prava na invalidsku mirovinu za sve HVO RVI po osnovi bolesti i ozljede kojima se u postupku vještačenja u RH utvrdi gubitak radne sposobnosti.

Vraćanje ranije oduzetog postotka mirovine od Nove godine

Osim unaprjeđenja prava i dodatne skrbi za hrvatske branitelje od 1. siječnja 2024. koje proizlaze iz ovoga Zakona, podsjećamo da će se Nove godine u potpunosti ukinuti sva smanjenja mirovina od 10% koja su ranije Vlade nametnule hrvatskim braniteljima, u skladu s inicijativom Ministarstva hrvatskih branitelja o prestankom važenja Zakona o smanjenju mirovina određenih, odnosno ostvarenih prema posebnim propisima o mirovinskom osiguranju.

Izvor: Ministarstvo hrvatskih branitelja

KONTAKT:
Pomerio 26, 51 000 Rijeka
udruga128brhv@gmail.com
099 8851130
administrator web stranice: stane.linic@gmail.com

Copyright@Udruga128.br HV "Sveti Vid"- Rijeka