Ponovno okupljanje u “Lovorki Kukanić” nakon 30 godina

U ljeto 1991.godine Krizni štab Općine Rijeka donosi odluku o mobilizaciji tadašnje brigade TO Rijeka. Smotriranje postrojbi TO Rijeka izvršeno je početkom rujna u tadašnjem Omladinskom naselju „Lovorka Kukanić“. Tada su svima koji su se odazvali podijeljene prepoznatljive plave beretke sa oznakom hrvatske pripadnosti i prišivke sa natpisom „TO Rijeka“. To je bio početak nastanka postrojbe koja je 22.10.1991.godine, Ukazom predsjednika Republike Hrvatske, dr. Franje Tuđmana, postala 128.brigada HV „Sveti Vid“ Rijeka.

Pozivamo sve koji su tada bili na smotriranju ili se žele prisjetiti tih trenutaka da ovaj događaj dostojno obilježimo na istom mjestu poslije 30 godina.

Okupimo se u PSC „LOVORKA“ na Rujevici 12.rujna 2021. godine u 10,00 sati da se vidimo i da odamo počast onima koji više nisu sa nama.

Back To Top
Show Buttons
Hide Buttons