Izvještajna skupština Udruge 128.br HV “Sveti Vid” Rijeka

Uncategorized

Večeras je u prostorijama Zajednice Talijana u Rijeci, Circolo, održana Godišnja izvještajna skupština Udruge 128.br HV „Sveti Vid“ Rijeka.
Prof. Ivan Lerga, predsjednik Udruge i ratni zapovjednik 2.bojne 128.brigade upoznao je prisutne sa aktivnostima Udruge u 2018.godini, koje članovi redovno mogu pratiti na FB i na web stranici udruge, sa utrošenim financijskim sredstvima u protekloj godini te sa izvanrednim zadaćama i aktivnostima.
U nastavku, prof Lerga izložio je plan rada Udruge za 2019. godinu kao i financijski plan.
Druženje je zavšeno sa tradicionalnim domjenkom.