ZAPOVJEDNICI 128.br HV "SVETI VID" RIJEKA

Brigadir Joko Đipalo, 1991.-1994.
Brigadir Miodrag Hećimović 1994.-1998.
Brigadir Stanislav Linić 1998.-2000.

 

bojnik Dean Kalebota 2000.-

ZAPOVJEDNICI BOJNI

1.bojna

Pukovnik Ivan Šrković 1991.-1994.
Bojnik Herman Sušnik 1994.-

2.bojna

Bojnik Ivan Lerga 1991.-1994.
Satnik Jadranko Vehar 1994.-

3.bojna

Bojnik Đuro Vrbanić 1991.-1994.
Satnik Branislav Isakov 1994.-

KONTAKT:
Pomerio 26, 51 000 Rijeka
udruga128brhv@gmail.com
099 8851130
administrator web stranice: stane.linic@gmail.com

Copyright@Udruga128.br HV "Sveti Vid"- Rijeka